IH BH og Kongelig Privilegeret Kro står der på den gule facade på Sandvad Kro ud mod Kongevejen, som har sit navn efter den jagtglade Kong Frederik den 2., som fik kroen anlagt fra sin slots by Skanderborg ud til sine vildtbaner i 1500 tallet.
Kroen fik sine første kongelige privilegier i år 1730. 
Den nuværende bygning blev opført i 1865 efter at være brændt af, af tyske soldater i 1864. 
 
Den første danske kro, som fik sit kongelige privilegium var Bromølle Kro på Sjælland i året 1198. I 1283 bestemte Kong Erik Klippinge, at der skulle oprettes kroer ved de såkaldte kongeveje og færgesteder, som kongerne benyttede, når de rejste rundt i landet i embeds medfør. 
 
Dronning Margrethe 1. bestemte i 1396, at der skulle være en kro for hver 4. mil, dette blev i 1522 ændret til hver anden mil. 
Efter reformationen i 1536 begyndte der at komme mange kgl. privilegerede kroer, og de sidste 3 fik deres privilegium i 1912. Danmark har i dag ca. 100 kgl. privilegerede kroer tilbage.